Inställt årsmöte!!

Styrelsen har beslutat att ställa in filmvisningen och årsmötet lördagen den 28 mars. Vi återkommer när årsmötet kan genomföras antingen i samband med annan filmvisning eller vid separat tillfälle längre fram.
Med vänlig hälsning
Gun Kempe
Medlemsansvarig