Rättelse, angående sportlovsfilmer!

Efter kontakt med kommunen har det beslutats att detta skall vara ett gratisarrangemang ! Medlemskap kommer därför inte att krävas vid dessa tillfällen!