Program för Nov-Dec 2016

11/11  19.00   ”100 steg från Bombay till Paris”.

27/11 13.00    ”Angry birds”.

2/12   19.00  ”The Danish Girl”.

16/12  19.00  ”Ordinary World”.